POM 035: Patent na wynalazek. Jak opatentować swoje rozwiazanie w Urzędzie Patentowym?

POM 035: Patent na wynalazek. Jak opatentować swoje rozwiazanie w Urzędzie Patentowym?